Remedie Select

Advies bij de wet-
en regelgeving
rond sociale
verzekeringswetgeving

Remedie Select B.V. is een adviesbureau op het gebied van de sociale verzekeringswetgeving. Wij zijn gevestigd in Delden en hebben na jaren werkzaam te zijn geweest binnen de sociale verzekeringswetgeving in het jaar 2000 deze werkzaamheden in een zelfstandig adviesbureau voortgezet.

De sociale wetgeving brengt vele rechten en plichten met zich mee, veelal een onbekend terrein voor zowel de werkgever als werknemers. De werkgever is vaak niet op de hoogte welke werknemer binnen zijn onderneming als sociaal functioneel beperkte wordt aangemerkt en welke voordelen dit kan hebben bij langdurige verzuim.

Sociale wetgeving

Ondersteuning bij sociale wetgeving

Remedie Select biedt u ondersteuning bij de uitvoering van de sociale wetgeving en zorgt dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt. >>Lees meer

Verder dan de arbodienst

Verder dan de arbodienst

U als werkgever blijft hoofdelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, waarin u zich laat bijstaan door een arbodienst of een bedrijfsarts. >>Lees meer

Beleidsplan

Beleidsplan voor continu├Čteit

Remedie Select heeft de juiste invulling om continuïteit te geven aan de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid. >>Lees meer